Det politiske utgangspunktet er enkelt beskrevet:
en uakseptabel situasjon og den generelle aksepten av samme situasjon.
– Arve Kleiva på det første folkebiblioteket, mars 2011

 

folkebiblioteket / andre serie går til teksten og tar tiden til hjelp.

Vi møtes på biblioteket og snakker om en poesibok sammen, to uker senere inviteres forfatteren til Oslo for å lese fra boken og diskutere den med oss.

Serien finner sted første semester hvert år fra 2016 til 2019. Hvert semester leser vi to bøker, tilsammen åtte i løpet av fire år.

 

Bok A: dit. dit. hään. av Johan Jönsondit.dit.hään_stor

tirsdag 16. februar 2016:

Aase Berg og Paal Bjelke Andersen innleder til samtale

tirsdag 1. mars 2016:

Johan Jönson leser + samtale med forfatteren

Begge arrangementer starter kl 19.00 på Deichmanske bibliotek på Grünerløkka

Et utdrag fra boken (s. 983–1016) kan hentes i skranken på biblioteket. Publikum oppfordres til å gjøre seg kjent med utdraget og/eller boken og delta i samtalen, som tar utgangspunkt i dette utdraget.

Aase Bergs anmeldelse av dit. dit. hään.

folkebibliotekets faste lesegruppe: Adrian Waldenstrøm, Ane Nydal, Arve Kleiva, Morten Langeland, Nora Joung, Paal Bjelke Andersen, Stian Kristensen, Ylva Wærenskjold

folkebiblioteket / andre serie er støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord.

folkebiblioteket / første serie pågikk fra mars 2011 til februar 2013. [→]

Kontakt: paalbjelke [at] gmail [dot] com

 

(…)

 

Skrivandets sinne det första sinnet.
[...]
I kapitalismen. Är alltid första satsen. [...]  I kapitalismen. Är alltid sista satsen.

 

dit. dit. hään. er tredje og siste bind i Johan Jönsons mastodont-trilogi om livsvilkårene under kapitalismen slik den fortoner seg i Skandinavia i vår tid. Dette er dikt uten forsoning: Den som snakker og menneskene rundt ham lever i fullstendig avhengighet til de herskende økonomiske strukturene, fysisk og språklig. Hverken kjærligheten, omsorgen, hatet, familien, seksualiteten, naturen, volden eller poesien gir noen vei ut, annet enn i korte glimt som raskt fanges inn igjen av en pågående kapitalistisk besettelse av alle livsområder.

Språket i bøkene er mangefasettert og spenner mellom høylitterær stil og dagligspråk, mellom begrepsdannelser influert av ny fransk filosofi og seksualiserte, grove utrop. Og også formatet på tekstene endres kontinuerlig, fra lange passasjer på prosa, via ulike former for linjedelte dikt til enkeltlinjer. Jönsons enormt sammensatte og vanskelig assimilerbare komposisjonsmetode har blitt beskrevet som en «motstandsstrategi». Leser man bøkene som forsøk på å skape en tekst så heterogen at den ikke lar seg assimilere, så kan det stemme. På den annen side kan det også sies om lang mindre omfattende poesibøker. Vi tror at den like gjerne kan beskrives som en «tilbaketrekningsstrategi», som et forsøk på å finne et så uforstyrret sted som mulig, og der skape et ikke fremmedgjort liv, samtidig som han er fullstendig klar over at livsvilkårene gjør det umulig: «att / vilja rättvisa, prioritera kritik, leva för poesi, skriva / för att hålla sig lugn; för att / bibehålla den egna griftefriden [gravfreden]. en märkligt / boklik existensform; vilande / som kistinpackad, i möjlig men / oåtkomlig dvala.»

Vi konsentrere oss om de to avsluttende delene av boken, og dermed trilogien. En prosatekst om industriarbeid og skrivearbeid, og en diktsekvens om de eksistensielle, biologiske, politiske og økonomiske vilkårene trilogien inngår i.

Aase Berg er forfatter og kritiker. Bergs siste diktbok, Hackers, er et feministisk stridsskrift, om utveier fra «kvinnofällan». I en tekst publisert i Dagens Nyheter omkring utgivelsen av boken, skrev hun: «Haggan vägrar tro att kvinnofällan är ett naturgivet livsvillkor. För de bittra biografierna skildrar inte bara problemet. Någonstans i sitt desperata ursinne bär de också på lösningen.»

I anmeldelsen av Jönsons dit. dit. hään. legger hun opp til en mer optimistisk lesning enn vi gjør over: «’Underlägsenhet är mitt arv till barnen’, säger rösten uppgivet [...] Underlägsenheten är förstås ett genomgående tema i berättelsen om det kapitalistiska utnyttjandet av kroppar och själar. Men vet ni vad? Ur underlägsenheten växer uppror. De där barnen har alla chanser att spränga arvet av förtryck i småbitar, explodera i monstruöst auktoritetstrots, okuvliga.»

Vi ser fram til en samtale om Jönsons poesi, og om muligheten og umuligheten av en poesi som yter motstand.

Aase Bergs anmeldelser av de andre bøkene i trilogien:

med. bort. in.

mot. vidare. mot.