Plassen foran biblioteket i Bjørvika - Operaallmenningen. Her illustrert  med et vannspeil. Ill.: SLA Landskabsarkitekter AS

Reguleringsplanen for torget foran det nye hovedbiblioteket i Bjørvika, Operaallmenningen skal behandles i Bystyret denne uken.  Mer om saken i Osloby

Kategorier: BLOGG