Søk Meny Lukk
Lukk
Av: Katrine Judit Urke Intervjuer 9. april 2018

Les for de aller minste

Har det noe for seg å lese for små barn? Hva får de ut av ei bok? Vi har tatt en prat med Frid Hamsun, koordinator for bibliotek- og barnehagesamarbeidet «Lesefrø» som handler om nettopp dette med å få litteraturen og biblioteket ut til de aller minste.

Tekst: Katrine Judit Urke / Foto: Frank Michaelsen

Hva er Lesefrø?

Lesefrø er et samarbeid mellom Deichman og over 100 barnehager i Oslo. Opplegget er velprøvd og gratis – rett og slett en gavepakke til utvalgte barnehager!

I ett år skal barnehagen daglig fokusere på boka og leseaktiviteter for å stimulere språkutviklingen. Metoden bygger på at litteratur gir barn og voksne felles opplevelser og gode innganger til meningsfylte samtaler og lek.

Deichman låner ut boksamlinger som blir til bibliotek i barnehagene. Bøkene brukes i barnehagen og kan lånes med hjem. Barnehagepersonalet deltar på «Lesefrø-forum» for kompetanseheving og deling av erfaringer. Målet er å skape et språkstimulerende miljø ved å spre leselyst og leseglede både hjemme og i barnehagen.

Lesefrø bygger på BOKTRAS, et utviklingsprosjekt i regi av Lesesenteret i Stavanger og ABM-utvikling som foregikk i perioden 2005 til 2008. Prosjektet fokuserte på sammenhenger mellom språkstimulering og leseaktiviteter i barnehager. I Oslo var Deichman, Det flerspråklige bibliotek og bydel Søndre Nordstrand først ute med Lesefrø med fokus på minoritetsspråklige barn. Prosjektet var så vellykket at byråden ville ha Lesefrø ut til hele Oslo med øremerkede midler i regi av Deichman. I dag er bydelene Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Søndre Nordstrand og Stovner med på Lesefrø, som nå omfatter ca. 5000 barn.

«Småbarnsavdelingene i barnehagen har blitt inspirert av hverandre! Den ene avdelingen startet først med å lese under bordet med lommelykt og den andre avdelingen følger nå etter. De kaller det lesehytte og bokaktiviteten står oppført hver mandag i månedsplanen. Da tar barna og de voksne med seg bøker, lager hytte under bordet og tar med lommelykt og leser, snakker og ser i bøkene.» Tjernveien barnehage

Hvorfor skal Deichman holde på med dette?

Som vi stadig kan lese i forskning og offentlige dokumenter er verdien av tidlig innsats på språkutvikling enorm for senere læring og leseferdigheter, og tilgang til bøker, fortelling og samtaler kan motvirke forskjeller ved skolestart. Tospråklige barn blir da spesielt trukket fram som en gruppe.

Nettopp fordi folkebibliotekets verdigrunnlag og legitimitet bygger på grunntanken om at kunnskap, utdanning og kultur skal være tilgjengelig for alle uavhengig av sosiale, økonomiske og geografiske skillelinjer, er Lesefrø et naturlig satsningsområde for Deichman. I samarbeid med barnehager med en stor andel flerspråklige barn når Deichman tidlig ut til de som trenger språkstimulerende tiltak mest.

Hvorfor skal man lese til barn som er så små, hvor mye skjønner de egentlig av det?

Høytlesing gir voksne og barn et felles fokus og en felles opplevelse. Det gir utgangspunkt for samtaler som er meningsfylte for barnet, enten om selve historien, egne opplevelser eller assosiasjoner.

«Telletrollet har blitt populært hos nesten alle barna. De eldste har lært boken utenat, de yngste har blitt interesserte i å telle.» Bogerud gård barnehage

Forskning viser at det er mange positive ringvirkninger av å lese høyt for barn fra de er små, selv om de ikke forstår alt i teksten. De blir glade i bøker og interessert i språk, de lærer nye ord og begreper og de utvikler evnen til å sette ord på tanker og følelser. På denne måten trener de også opp evnen til å identifisere seg selv, de lærer å forstå seg selv og omverdenen. Språkutvikling er derfor noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv, og er avgjørende for barnets videre utvikling – både intellektuelt, sosialt og emosjonelt.

Hvilke tilbakemeldinger får du fra barnehager og foreldre?

Tilbakemeldingene fra barnehagene er utelukkende positive. Den største utfordringen er å få med foreldrene i prosjektet.

«Vi har opplevd en voldsom økning i barnas leseglede gjennom Lesefrø så langt. Avdelingene har klart å skape gode lesekroker, og lesing er en integrert del av det pedagogiske innholdet. Flere avdelinger har vært på bibliotekbesøk. Noen er også i gang med at familiene låner med bøker hjem, mens andre ikke. Men det jobbes med saken for å motivere familiene til dette.» Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen

Og så må vi spørre billedbokeksperten: Har du noen bøker du vil anbefale spesielt, har du fått noen overraskelser?

Lesefrøsamlingen skal gi barn fra null til seks år et bredt utvalg bøker av høy kvalitet innen alle sjangere. Her skal alle kunne finne noe som fenger dem. Bokpakkene skal inneholde både fagbøker og fiksjon, bøker med mye tekst og bøker med lite tekst og allsidige illustrasjoner med høy kunstnerisk kvalitet. Selv elsker jeg billedbøkene, og mener langt flere enn de minste barna kan ha stor glede av å lese dem. Mange av dem er rene kunstverk. Her er noen av mine favoritter fra Lesefrøsamlingen:

Småkryp for småfolk av Marit Røgeberg Ertzeid (2017)
ABC av Mari Kanstad Johnsen (2017)
Bestefarøya av Benji Davies (2016)
Hvor er mammaen min? av Chris Haughton (2013)
Mine to oldemødre av Lisa Aisato (2008)
Mustafas kiosk og andre rim for barn av Jakob Martin Strid (2000)

 

Comments are closed.

Abonner

Oppgi din e-postadresse for å abonnere på dette nettstedet og motta varsler om nye innlegg via e-post.