Søk Meny Lukk
Lukk
Av: Musikkavdelingen Anmeldelser 31. januar 2012

Kulturrådet har oppnevnt nye fagutvalg

Kulturrådet har i rådsmøte 24. januar nedsatte nye fagutvalg. 105 kunstnere og kulturarbeidere fra hele landet vil de neste to årene være med og bestemme hvem som mottar støtte fra Norsk kulturfond.

Foto av: Martin Revheim (leder): Musikktvalget for innspillings- og publiseringsstøtt

Utvalgene er sentrale i vurderingen av søknader til Norsk kulturfond. En god del saker blir avgjort av selve rådet i rådsmøte, men de aller fleste vedtakene gjøres i fagutvalgene, som har fått delegert vedtaksmyndighet fra rådet.

– At fagutvalgene har legitimitet i feltet er grunnleggende for at Kulturrådet skal ha tillit hos søkere og utøvere, sier rådsleder Yngve Slettholm. Han understreker også at rådet vektlegger en bredt sammensatt kompetanse i alle utvalg, og god forankring i og kjennskap til det fagfeltet utvalget skal dekke.

Utvalgsmedlemmene får etter hver søknadsfrist tilsendt søknadene på sitt fagfelt. Alle søknadene blir vurdert, og i utvalgsmøter prioriterer medlemmene i samråd hvem som får støtte og hvem som ikke når opp. Utvalgene er eksperter på sine fagfelt og kommer også med innspill til rådet i faglige spørsmål.

På musikkområdet er antall fagutvalg redusert fra fem til tre. Utvalget for musikkfestivaler og Utvalget for kirkemusikk er lagt ned og integrert i tre nye utvalg:

• Musikkutvalget for utøver- og produksjonsstøtte
• Musikkutvalget for arrangørstøtte
• Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte

Årsaken til endringene på musikkfeltet er at tilskuddsordningene for musikk har blitt sjangeråpne, noe som gir mulighet til å rette utvalgene mer mot de ulike feltene, altså; arrangørfeltet, produksjons- og utøverfeltet og det mer bransjerelaterte innspillings- og publiseringsfeltet. I tillegg til endringene i utvalgene er innkjøpsordningen for musikk gjort om til en publiseringsstøtteordning for musikkinnspillinger

MUSIKKUTVALGET FOR UTØVER- OG PRODUKSJONSSTØTTE
Malika Makouf Rasmussen (leder), Paris
Eldbjørg Raknes, Trondheim
Arnfinn Bjerkestrand, Oslo
Ragnhild Furebotten, Målselv
Rolf Arvind Gupta, Kristiansand
Mikal Telle, Bergen

MUSIKKUTVALGET FOR ARRANGØRSTØTTE
Arnfinn Bjerkestrand (leder), Oslo
Kjersti Vikør, Bergen/Tromsø
Christina Henriksen, Kirkenes
Tellef Kvifte, Oslo
Tone Åse, Trondheim
Torbjørn Dyrud, Toten

MUSIKKUTVALGET FOR INNSPILLINGS- OG PUBLISERINGSSTØTTE
Martin Revheim (leder), Oslo
Becaye Aw, Oslo
Andreas Risanger Meland, Haugesund
Marianne Beate Kielland, Kabelvåg
Jorun Marie Rypdal Kvernberg, Volda

(NTB)

Les mer på www.norskkulturrad.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Abonner

Oppgi din e-postadresse for å abonnere på dette nettstedet og motta varsler om nye innlegg via e-post.

Bli med blant 24 andre abonnenter