Søk Meny Lukk
Lukk
Av: Victor Josefsen Anbefalinger 21. mars 2012

Kvinnelige artister tjener mindre enn menn

Kvinner jevnt over tjener mindre enn menn og disse forskjellene forsterkes når det kommer til pop og rock. En av grunnene til det er at menn blir mer spilt på radio og får derfor høyere vederlag fra Tono og Gramo mv.

Rapporten Kjønns(u)balanse i norsk populærmusikk, en utredning fra sosiolog Anne Lorentzen og bestilt av GramArt, viser ujevnhetene. Siden menn blir spilt mest på radio er inntektene til kvinner i større grad fra ulike stipendordninger. Men her er det en forskjell mellom sjangrene. Innenfor pop og rock er menn også vinnere på dette området. Kvinnelige populærartister taper økonomisk.

Kvinner nyter ikke samme kunstneriske tillit som menn

Tidligere undersøkelser (f.eks. Kunstnerundersøkelsen fra 2005) hentyder at høyere inntekt blant mannlige artister kan skyldes en høyere risikovillighet blant menn. Dette tilbakevises i GramArts rapport, ved at inntektsforskjellene stort sett skyldes andre mekanismer.

Inntektsforskjellene skyldes først og fremst at kvinner blir mindre spilt på radio og at kvinner i langt mindre grad enn menn brukes som medvirkende på innspillinger. Dette siste skyldes at kvinner ikke nyter den samme kunstneriske tilliten som menn, og at menn og kvinner virker som å foretrekke å samarbeide med menn.

Sårbart å være kvinnelig populærartist

Rapporten viser at menn spiller i større grad flere instrumenter, mens kvinner holder seg som regel til ett hovedinstrument og generelt sett vokal. Det å være populærartist i dag med egen næring er svært sårbart og utsatt, og det å være kvinnelig populærartist er ytterligere sårbart og er den gruppen som tjener aller minst.

Flere tiltak må til

Daglig leder i Gramart Elin Aamodt foreslår flere konkrete tiltak for å sørge for en bedre kjønnsbalanse i norsk popbransje.

– Vi foreslår blant annet en egen mentorordning for kvinner i bransjen, egne arbeidsstipender for kvinnelige artister og sist men ikke minst fokus på motivasjon og synliggjøring av kvinnelige foregangsfigurer i bransjen, sier Elin Aamodt.

Bedre økonomiske kår for kvinner

Aamodt utfordrer også Innovasjon Norge til å være med på laget og legge til rette for bedre økonomiske kår for kvinner som ønsker å jobbe kreativt.

– Det er nå en gang slik at det er kvinner som føder barn og vi ser at mange kvinnelige artister skaffer seg «ordentlige» jobber når de blir mødre, fordi de er sårbare økonomisk som artister. Undersøkelsen til Lorentzen bekrefter dette bildet. Kvinner spiller i gjennomsnitt langt færre instrumenter som innebærer at de får færre inntektsben å stå på, forlarer Elin Aamodt.

– Med andre ord, menn har inntekter fra flere ledd i bransjen, mens kvinner ofte er solister eller frontfigurere og har svært få inntektskilder. Dette gjør kvinner mer økonomisk sårbare, forklarer Aamodt videre.

Hanne Hukkelberg

Vi har brukt illustrasjonsfoto av Hanne Hukkelberg til denne saken. Jeg benytter derfor anledningen til å anbefale hennes nye album Featherbrain!

Skiva har også begeistret utenlandske anmeldere. Magasinet Wire gir strålende kritikk, det samme gjør Mojo (4 av 5), Uncut (4 av 5) og Clash (7 av 9).

Du kan låne Featherbrain på Deichmanske bibliotek, Musikkavdelingen!

Les mer om Hanne Hukkelberg i musikkbloggen!

Foto: Nadia Frantsen.

One Response to Kvinnelige artister tjener mindre enn menn

  1. Pingback: Møter unge jenter fordommer i forhold til musikk i mediene? : Musikk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Abonner

Oppgi din e-postadresse for å abonnere på dette nettstedet og motta varsler om nye innlegg via e-post.