Søk Meny Lukk
Lukk
Av: Victor Josefsen Intervjuer 25. februar 2023

Ledfoot: Mørk humor og annerledes blues

– Blues og country var overalt rundt meg da jeg vokste opp… Jeg antar man bare absorberte det på et vis… begge omhandler stort sett det samme emnet … hvor vanskelig det er å være menneske … kampen mellom hvem du er og hvem du vil være… det er det jeg skriver om, forteller vokalist og gitarist Tim Scott McConnell som utgjør Ledfoot, og som slapp albumet «Coffin Nails» i slutten av 2022 på TBC Records.

Tekst: Jan-Olav Glette / Foto: Carl Eek Torgersen

På sin tolvstrengers gitar trenger Tim Scott McConnell dypt inn i sjelen vår, uavhengig av vår alder og livserfaring. Seksåringen min var like begeistret for «Coffin Nails» som far selv. Noe jeg tror skyldes den ærlige, genuine tilnærmingen til rotmusikken, og at Ledfoot også står frem med egenart.

Her forteller han Deichman musikk om forholdet til den klassiske bluesen og sine egne musikalske favorittlåter.

Foto: Carl Eek Torgersen

Fortell om din musikalske oppvåkning.

Jeg byttet skole omtrent to ganger i året da jeg vokste opp… noe som betydde at det ikke var mye tid til å skaffe seg venner før vi flyttet videre… det førte til at jeg hadde mye tid for meg selv… Jeg antar at musikken ble vennene i stedet… det er et naturlig tilfluktssted for en outsider.

Fortell om ditt forhold til blues.

Blues og country var overalt rundt meg da jeg vokste opp… Jeg antar man bare absorberte det på et vis… begge omhandler stort sett det samme emnet … hvor vanskelig det er å være menneske … kampen mellom hvem du er og hvem du vil være… det er det jeg skriver om.

Hva med den gotiske bluesen?

Da jeg begynte å gjøre Ledfoot, innså jeg at jeg egentlig ikke passet under en standard definisjon av blues… det er en slags vridd kompleksitet i måten jeg spiller min blues …. Gotisk blues refererer ikke til goth-musikk … Jeg bruker meisel og stein.

Si noe om bakgrunnen for albumtittelen «Coffin Nails»?

Jeg tror jeg har en ganske mørk sans for humor, tittelen kommer fra en sang på albumet… Coffin nails , lock and chains , tar …. Do your best but you can’t keep me in…

Platen ble spilt inn rett på tape.

Det handlet om å lage en plate som var helt ærlig, ingen overdubs, ikke noe er fikset i etterkant… bare meg, mine gitarer og mine to perkusjon stompbokser…  en reverb, et ekko gjennom et gammelt SSL Board rett til en gammel to inch båndopptaker… det er den eneste måten å få den lyden på…

Kan du velge 7 sanger som har vært viktige for din egen musikalske utvikling?

‘Mean eyed cat’ – Johnny Cash

Det var den første sangen jeg lærte…

‘Death don’t have no mercy’ – Reverend Gary Davis

Her er det virkelig ekte hjerteknusende ærlighet.

‘Knoxville girl’ – The Louvin Brothers

Det er slik du skal skrive en morder-ballade… og jeg elsker morder-ballader.

‘Jack o’ diamonds’ – Mance Lipscomb

Det er så stor verdighet i måten denne mannen opptrer…

‘I’m so lonesome I could cry’ – Hank William

Denne sangen… hva kan jeg si om denne sangen som ikke allerede har vært sagt.. .den lærte meg mye.

‘Sensitive kind’ – J.J. Cale

En av mine favorittlåter gjennom alle tider… så velskrevet og perfekt upretensiøs i måten den blir levert på.

‘Swanno mountain’ – Roscoe Holcomb

Dette er en leksjon i å gjøre ting på sin egen måte.

 

Ledfoot – «Coffin Nails» (2022)

 

 

24. mars kommer Ledfoot & Ronni Le Tekrø sitt album «Limited Edition Lava Lamp» . Singelen «Little Rosie» er ute nå.

 

Sjekk flere relaterte saker under.

 

Her kan du  ellers søke etter og låne musikk, bøker, tegneserier og noter i Deichmans katalog

 

Her er intervjuet på engelsk:

Dark Humor And Different Kind Of Blues

Ledfoot. Foto: Carl Eek Torgersen

– Blues and Country was all around when I was growing up… I guess you just kind of absorbed them… both deal mostly with the same subject… the intricacies of being a human being… the battle between who you are and who you want to be… that’s what I write about, tells Ledfoot that released the album «Coffin Nail» on TBC Records late in 2022.

On his twelve-string guitar, Tim Scott McConnell penetrates deep into our souls, regardless of our age and life experience. My six-year-old was just as excited about «Coffin Nails» as dad himself.  Something I think is due to the honest, genuine approach to roots music, and the fact that Ledfoot also stands out with its own uniqueness.

Here he tells Deichman music about the relationship with the classic blues and his own favorite musical songs.

Tell us a bit about your musical wakening.

I changed schools about twice a year when I was growing up… which meant there wasn’t a lot of time to make friends before we moved on… which meant I had a lot of time to myself… I guess music became those friends instead… it’s a natural refuge for an outcast…

Tell us about your relationship with blues.

Blues and Country we’re all around when I was growing up… I guess you just kind of absorbed them… both deal mostly with the same subject… the intricacies of being a human being… the battle between who you are and who you want to be… that’s what I write about.

What about the gothic blues?

When I began doing Ledfoot, I realized I didn’t really fit under the standard definition of blues… there is a kind of twisted complex architecture to the way I play my blues… Gothic Blues doesn’t refer to goth music… I’m stalking chisel and stone.

What is the background story of the album title «Coffin Nails» ?

I guess I have a pretty dark sense of humor, the title comes from a song on the album… Coffin nails , lock and chains , tar …. Do your best but you can’t keep me in…

The album is recorded on tape. 

It was all about doing a record that was completely honest, no overdubs, no fixing anything… just me, my guitars and my two percussion stomp boxes…one reverb, one echo through an old SSL board straight to an old two inch tape recorder… It’s the only way to get that sound…

Can you choose 5/10 songs that have been substantial for your own musical developement?

‘ Mean eyed cat’ – Johnny Cash

This was the first song I ever learned…

‘Death don’t have no mercy’ – Reverend Gary Davis

There’s a piece of real heartbreaking honesty.

‘Knoxville girl’ –  The Louvin Brothers

That’s how you write a murder ballad… and I love murder ballads.

‘Jack o’ diamonds’ Mance Lipscomb

There is so much dignity in the way this man performs…

‘I’m so lonesome I could cry’ – Hank Williams

This song… what can you say about this song that hasn’t been said… it taught me so much.

‘Sensitive Kind’ – J.J. Cale

One of my all time favorite songs… so well written and perfectly non pretentious in its delivery.

‘ Swanno mountain’ – Roscoe Holcomb

This is a lesson on how to do things your own way;)

 

Ledfoot & Ronni Le Tekrø’s album «Limited Edition Lava Lamp» will be released on March 24. The single «Little Rosie» is out now.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Abonner

Oppgi din e-postadresse for å abonnere på dette nettstedet og motta varsler om nye innlegg via e-post.

Bli med blant 69 andre abonnenter