Servicedesign_av_Nye_Deichman

Skrevet av Reinert Mithassel, prosjektkoordinator.

Når Deichmanske bibliotek nå  skal bygge et nytt hovedbibliotek er det viktig å  hele tiden  zoome inn på sluttbrukernes gjøremål, trivsel og behov. Ved hjelp av finansiering fra Norsk Designråd har Deichman iverksatt et tjenestedesignprosjekt og innhentet ekstern spisskompetanse i dette feltet.

På bakgrunn av dybdeintervjuer med et utvalg brukere/ikke-brukere, ansatte, og eksperter i tilstøtende bransjer, har vi skaffet innsikter på hva framtidens bibliotek kan være. Intervjuene har vært gjort ut fra et representativt utvalg på tvers av alder, kjønn og sosial tilhørighet.

Innsiktene er drivere for oss i ideutviklingen vi nå gir oss i kast med. Innsiktene representerer ikke nødvendigvis Deichmans offisielle syn på framtidens bibliotek, men er viktige bidrag til de diskusjoner som foregår i forhold til nytt hovedbibliotek. Det er utfordrende å skape fremragende og enhetlige tjenester som skal møte ulike behov – men det skal vi klare!

Les mer om brukerinnsiktene.

Hva er dine visjoner i forhold til et nytt hovedbibliotek i Bjørvika? Er du enig eller kanskje uenig i brukerinnsiktene? Her er intet svar riktig eller galt.  Hvordan kan biblioteket tilfredstille behovene for nyskapende tjenester, med muligheter gitt av et nytt bygg og moderne teknologi?

Categories: BLOGG

Skriv en kommentar