Les Deichmanske biblioteks diskusjonsgrunnlag for programmering av rom og interiør!

Diskusjonsgrunnlaget er et av flere dokumenter biblioteket har utarbeidet for bruk i kartleggingen av faktorer som påvirker planleggingen av publikumsarealet i det nye hovedbiblioteket.

Dokumentet er derfor ikke en konkret bestilling, men et utgangspunkt for diskusjonene som foregår internt i biblioteket, og mellom biblioteket som bruker overfor planleggerne (arkitekter, interiørarkitekter og andre) av det nye bygget.
Dokumentet har også dannet utgangspunkt for kapasitetsstudier for antall sitteplasser og antall fysiske medier, men må ikke leses som en konklusjon, men som et stadium i planleggingsprosessen. Pr i dag (november 2011) er vi inne i for-prosjektfasen og mange av temaene som belyses i dokumentet er i stadig bevegelse og endring.

Ved å legge ut dette diskusjonsgrunnlaget på bloggen, håper vi flere vil engasjere seg i debatten rundt hva det nye hovedbiblioteket i Bjørvika skal være.

Categories: BLOGG

Skriv en kommentar