Bystyret i Oslo vedtok onsdag 6.mars at det skal bygges et nytt Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika.

Bystyrets møte 6. mars på web-TV – sak 072
Sakene med vedlegg kan leses her (05.03.13) – sak 72/13

Byrådssaken om nytt hovedbibliotek i Bjørvika lagt fram
Byrådet la tirsdag 5. februar 2013 frem saken om å bygge nytt Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika. Den er basert på vinnerkonseptet ”Diagonale” fra plan- og designkonkurransen i 2008/2009.
– Nye Deichman i Bjørvika blir ikke bare et bibliotek, men et nasjonalanlegg for kultur og kunnskap, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke (V).
– Den investeringen vi legger opp til, på 1,8 milliarder kroner, Vi regner med over to millioner besøkende hvert år i det nye hovedbiblioteket, fortsetter byråden.

En kultur- og kunnskapsallmenning
Deichmanske bibliotek skal møte fremtiden gjennom å bevare det beste av bibliotekets kjernetilbud samtidig som en ny kulturallmenning skal utvikles. Biblioteket skal inspirere til lesing og legge til rette for at kunst, kultur og informasjon av høy kvalitet blir et tilbud for alle brukere.

Det nye biblioteket skal bli litteraturens viktigste arena, men også en flerbruksarena for kunnskap, kompetanse og kulturopplevelser, tilgjengelig for alle.

– Et nytt hovedbibliotek blir en sentral møteplass for alle byens borgere ved Norges største kollektivknutepunkt. Biblioteket vil synliggjøre besøkende fra hele landet og hele verden at Oslo er Norges kunnskapshovedstad, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

[vimeo]http://vimeo.com/48456078[/vimeo]

Fremtidens bibliotek
Det nye hovedbiblioteket vil gi rom for både bøker og digital formidling av innhold. Kildene er tilgjengelig over alt, men å gjenfinne og samle den beste informasjonen på internett, fra andre bibliotek, arkiv, universitet og undervisningsinstitusjoner er viktigere enn noen gang. Bibliotekets oppgave er å finne, sette sammen, presentere og gjøre ulike typer tekst og informasjon tilgjengelig og skape merverdi for bibliotekets brukere. Dette vil bli gjort gjennom utstillinger og ulike digitale tilbud i bygget, men også på andre plattformer.

Det vil legges vekt på bruk av moderne tekniske løsninger for at man på egen hånd skal kunne navigere seg i bibliotekrommet og finne frem til det man leter etter. Selvbetjening av tjenester vil øke servicegraden for brukerne og bidra til å effektivisere den daglige driften.

Innhold og tilbud
Publikumsarealene til hovedbiblioteket fordeler seg over fem etasjer og ett kjellerplan.

Underetasje
Plenumsrom for ulike arrangementer, debatter, kurs og filmvisninger. Her finner man de store magasinene for bibliotekets boksamling.

Torget (1. etasje)
Torget vil bli en inngangsport til Deichmanske bibliotek og kulturbyen Oslo. Møteplass, orienteringspunkt og vrimleareal, med smakebiter fra bibliotekets tilbud. Her finnes restaurant og kafé, samt kulturinformasjon for hele byen.

Andre etasje
Skjønnlitteratur for voksne og barn, kafé med uteservering og områder spesielt tilrettelagt for barn.

Tredje etasje
Nye medier og ny teknologi tilgjengelig for alle som ønsker å utforske sine kreative sider. Et digitalt verksted legger til rette for å skape og dele idéer. Film, dataspill, musikk, tegneserier og populærkulturen vies stor plass her.

Fjerde etasje
Kunnskap i fokus, med et eksperimentarium for å kunne utforske ny viten i praktiske omgivelser. Her finnes også kurs- og grupperom.

Femte etasje
Den roligste sonen i biblioteket med lesesaler og stedet for fordypning og konsentrasjon. Her finner man fagbøker, den opprinnelige Deichmansamlingen og slektshistorie.

(Illustrasjon: Atelier Oslo og Lund Hagem Arkitekter.)

Ledende miljøbygg
Nye Deichmanske hovedbibliotek blir det mest miljøvennlige kulturbygget i Norge, og prosjekteres med passivhusnivå. Bygningskropp, fasade, materialvalg, belysning og ventilasjon er planlagt for optimal energieffektivisering og redusert klimagassutslipp. Prosjektet inngår som et forbildeprosjekt i FutureBuiltprogrammet og har mottatt støtte fra Enova SF for passivhustiltak og ny miljøteknologi.

En attraksjon i Bjørvika
Deichmanske bibliotek er den best besøkte kulturinstitusjonen i Oslo. Hovedbiblioteket har med en halv million besøkende i året en unik posisjon som samlingssted for byens befolkning. Plassert rett ved byens kollektivknutepunkt har det nye hovedbiblioteket et stort potensial for enda flere brukere, og anslaget ligger på to millioner besøkende hvert år.
Den sentrale plasseringen og en mye mer synlig posisjon i bybildet vil gjøre det nye biblioteket til en attraktiv møteplass og en viktig turistattraksjon, og vil bidra til å skape liv og publikumsaktivitet i den nye bydelen Bjørvika.

Categories: BLOGG

One Response so far.

  1. […] Applikasjonsprosjektet Da Oslo bystyre besluttet å bygge nytt hovedbibliotek, ble det også besluttet å gi Kulturetaten en investeringsramme innenfor det såkalte […]

Skriv en kommentar