Reguleringsplanen for torget foran det nye hovedbiblioteket i Bjørvika, Operaallmenningen skal behandles i Bystyret denne uken.  Mer om saken i Osloby

Illustrasjon: SLA Landskabsarkitekter AS

Categories: BLOGG

Skriv en kommentar