Arkiv for kategorien ‘BLOGG’

Deichmans strategi framhever brukernes behov som et viktig orienteringspunkt. I framtiden vil biblioteket derfor i større grad bygge sin virksomhet på brukernes handlinger. Bibliotekpersonalets aktive formidling skjer i nært samspill med brukerne. På den måten forløses og nyttiggjøres et stort potensiale i bibliotekets ressurser, og brukerne utvikler et aktivt eierskap til sitt bibliotek. Bibliotekbygget er   Les mer …

Kategorier: BLOGG

Skrevet av Reinert Mithassel, prosjektkoordinator. Når Deichmanske bibliotek nå  skal bygge et nytt hovedbibliotek er det viktig å  hele tiden  zoome inn på sluttbrukernes gjøremål, trivsel og behov. Ved hjelp av finansiering fra Norsk Designråd har Deichman iverksatt et tjenestedesignprosjekt og innhentet ekstern spisskompetanse i dette feltet. På bakgrunn av dybdeintervjuer med et utvalg brukere/ikke-brukere,   Les mer …

Kategorier: BLOGG

Gjennom offentliggjøringen av Rom- og funksjonsprogrammet for Deichmanske bibliotek ønsker Kulturetaten og Deichmanske bibliotek å engasjere alle interesserte brukere og fagpersoner til å gi innspill og ideer til planleggingen av framtidens bibliotek. Prosjekteringen går inn i en spennende og kreativ fase der mange muligheter fremdeles holdes åpne. Planleggingen tar nettopp sikte på å sikre at   Les mer …

Kategorier: BLOGG

I juni 2009 framla Byråd for kultur og utdanning Byrådssak 137/09. Hovedinnholdet i saken var: • Kommunen kjøper tomtene i Bjørvika av HAV eiendom AS. • Vinnerutkastene Diagonale (Deichman) og Lambda (Munch/Stensersen) legges til grunn for videreutvikling av nytt bibliotek/museum. • Det opprettes et kommunalt eid aksjeselskap som skal gjennomføre prosjektene. 21.august 2009 avga Finanskomiteen   Les mer …

Kategorier: BLOGG