Skrevet av Reinert Mithassel, prosjektkoordinator. Når Deichmanske bibliotek nå  skal bygge et nytt hovedbibliotek er det viktig å  hele tiden  zoome inn på sluttbrukernes gjøremål, trivsel og behov. Ved hjelp av finansiering fra Norsk Designråd har Deichman iverksatt et tjenestedesignprosjekt og innhentet ekstern spisskompetanse i dette feltet. På bakgrunn av dybdeintervjuer med et utvalg brukere/ikke-brukere,   Les mer …

Kategorier: BLOGG