Les Deichmanske biblioteks diskusjonsgrunnlag for programmering av rom og interiør! Diskusjonsgrunnlaget er et av flere dokumenter biblioteket har utarbeidet for bruk i kartleggingen av faktorer som påvirker planleggingen av publikumsarealet i det nye hovedbiblioteket. Dokumentet er derfor ikke en konkret bestilling, men et utgangspunkt for diskusjonene som foregår internt i biblioteket, og mellom biblioteket som bruker   Les mer …

Kategorier: BLOGG