Bystyret i Oslo vedtok onsdag 6.mars at det skal bygges et nytt Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika. Bystyrets møte 6. mars på web-TV – sak 072 Sakene med vedlegg kan leses her (05.03.13) – sak 72/13 Byrådssaken om nytt hovedbibliotek i Bjørvika lagt fram Byrådet la tirsdag 5. februar 2013 frem saken om å bygge nytt   Les mer …

Kategorier: BLOGG

I juni 2009 framla Byråd for kultur og utdanning Byrådssak 137/09. Hovedinnholdet i saken var: • Kommunen kjøper tomtene i Bjørvika av HAV eiendom AS. • Vinnerutkastene Diagonale (Deichman) og Lambda (Munch/Stensersen) legges til grunn for videreutvikling av nytt bibliotek/museum. • Det opprettes et kommunalt eid aksjeselskap som skal gjennomføre prosjektene. 21.august 2009 avga Finanskomiteen   Les mer …

Kategorier: BLOGG