Bystyret i Oslo vedtok onsdag 6.mars at det skal bygges et nytt Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika. Bystyrets møte 6. mars på web-TV – sak 072 Sakene med vedlegg kan leses her (05.03.13) – sak 72/13 Byrådssaken om nytt hovedbibliotek i Bjørvika lagt fram Byrådet la tirsdag 5. februar 2013 frem saken om å bygge nytt   Les mer …

Kategorier: BLOGG

På  e-postlisten Biblioteknorge (BIBLIOTEKNORGE@NB.NO) hadde Bok og Biblioteks redaktør Odd Letnes følgende innspill 7.januar 2012, på bakgrunn av en artikkel i Klassekampen hvor forsker og bibliotekar Unni Evjen  intervjues om manglende bibliotekplaner: «Satsingen på store prestisjebygg, som det nye hovedbiblioteket i Bjørvika i Oslo, går ut over de mange småbibliotekene i landet. Det mener forsker   Les mer …

Kategorier: BLOGG

Tirsdag 28. august ble inngangspartiet til Hovedbiblioteket offisielt gjenåpnet etter bombeeksplosjonen 22. juli i fjor. Samtidig ble utstillingen Veien til Bjørvika og fremtidens bibliotek åpnet. Biblioteksjef Liv Sæteren, kulturbyråd Hallstein Bjercke og arkitektene fra Lund Hagem og Atelier Oslo viste frem mer av planene for det nye hovedbiblioteket som er planlagt ferdig i 2016. Planen er   Les mer …

Kategorier: BLOGG

I forbindelse med utstillingen «Veien til Bjørvika og fremtidens bibliotek» har vi laget en ny og mer utfyllende informasjonsbrosjyre om det nye hovedbiblioteket i Bjørvika og hva det skal inneholde. Sjekk ut den nye informasjonsfolderen for Nye Deichman her: En papirversjon av folderen kan  fåes ved henvendelse til hovedbiblioteket (kari.bjorklid@kul.oslo.kommune.no).

Kategorier: BLOGG

Les Deichmanske biblioteks diskusjonsgrunnlag for programmering av rom og interiør! Diskusjonsgrunnlaget er et av flere dokumenter biblioteket har utarbeidet for bruk i kartleggingen av faktorer som påvirker planleggingen av publikumsarealet i det nye hovedbiblioteket. Dokumentet er derfor ikke en konkret bestilling, men et utgangspunkt for diskusjonene som foregår internt i biblioteket, og mellom biblioteket som bruker   Les mer …

Kategorier: BLOGG

«Hjemmekontor på biblioteket, eller kanskje plateinnspilling? Bli med inn i framtidas bibliotek og hjem til en av arkitektene bak nye Deichmanske.» I Dagbladet søndag 3.april 2011 var det en stor artikkel om det nye hovedbiblioteket i Bjørvika. I artikkelen er det arkitektene fra Atelier Oslo og Lund Hagem som forteller om bygget Diagonale og om   Les mer …

Kategorier: BLOGG

Servicedesigner Lavrans Løwlie fra LiveWork presenterer service visjonen for det nye hovedbiblioteket (presentasjonen er på engelsk) – på taket av den Norske Opera med tomten for det nye biblioteket i bakgrunnen. Klikk deg inn her på Core77 Design Awards nettsider- bla ned til du ser bildet av Lavrans. Vil du lese mer om  servicedesignprosjektet kan   Les mer …

Kategorier: BLOGG

I MEDIEBILDET –  Dagens utgåve av Aftenposten tek lesaren med til biblioteket i Bjørvika i oppslaget Bli med på en reise til fremtidens bibliotek. Det ligger i Bjørvika – og åpner om drøyt seks år.

Kategorier: BLOGG

Deichmans strategi framhever brukernes behov som et viktig orienteringspunkt. I framtiden vil biblioteket derfor i større grad bygge sin virksomhet på brukernes handlinger. Bibliotekpersonalets aktive formidling skjer i nært samspill med brukerne. På den måten forløses og nyttiggjøres et stort potensiale i bibliotekets ressurser, og brukerne utvikler et aktivt eierskap til sitt bibliotek. Bibliotekbygget er   Les mer …

Kategorier: BLOGG

I juni 2009 framla Byråd for kultur og utdanning Byrådssak 137/09. Hovedinnholdet i saken var: • Kommunen kjøper tomtene i Bjørvika av HAV eiendom AS. • Vinnerutkastene Diagonale (Deichman) og Lambda (Munch/Stensersen) legges til grunn for videreutvikling av nytt bibliotek/museum. • Det opprettes et kommunalt eid aksjeselskap som skal gjennomføre prosjektene. 21.august 2009 avga Finanskomiteen   Les mer …

Kategorier: BLOGG