Deichmans strategi framhever brukernes behov som et viktig orienteringspunkt. I framtiden vil biblioteket derfor i større grad bygge sin virksomhet på brukernes handlinger. Bibliotekpersonalets aktive formidling skjer i nært samspill med brukerne. På den måten forløses og nyttiggjøres et stort potensiale i bibliotekets ressurser, og brukerne utvikler et aktivt eierskap til sitt bibliotek. Bibliotekbygget er   Les mer …

Kategorier: BLOGG