Søk Meny Lukk
Lukk
Av: larsjunge Intervjuer 15. mars 2017

Nordisk nisjemusikk i et miljøperspektiv

Som en del av den internasjonale konferansen «Global challenges – nordic experiences» skal det holdes tre ulike foredrag på Deichmans hovedbibliotek 20. mars – samt en konsert med Torgeir Vassvik.

Foto: Sebastian Jazdzewsk

Denne konferansen/konserten er selvsagt gratis og åpen for alle musikkelskere! De tre foredragene spenner vidt over både sjangre og landegrenser:

Tore Størvold, Ph.D. fellow at the Department of Musicology, University of Oslo:
Performing Dreamland: Musical Responses to Environmental Debates in Iceland

Stéphane Aubinet, Ph.D. fellow at the Department of Musicology, University of Oslo:
Cohabiting With Wolves: Sámi joik and the Norwegian Environmental Policy

Nina Nielsen, Ph.D. fellow at The Norwegian Academy of Music:
Black Metal Magic: Conjuring Sounds of Heritage Lost

Vi ba de tre foredragsholderne utdype – i korte drag – hva deres respektive innlegg skal ta opp. Norsk black metal er gjerne antikristent og opptatt av norrøn mytologi, og joiking handler om naturreligioner, mens islandsk musikk ofte handler om alver og det mystiske. I alle fall snakker både Björk og Sigurd Rós om dette i både tekster og intervju. Er dette den røde tråden som knyter sammen disse tre forskjellige nordiske sjangrene – eller er vi helt på viddene? Hva er det som knytter sammen disse tre sjangrene i klimaspørsmålet?

Tore Størvold

Tore Størvold. Foto: Privat


– Disse tre foredragene er knyttet sammen ganske løst, utover det faktum at de alle omhandler nordisk musikk. To av dem er konkret knyttet til aktuell klimapolitikk, men Ninas foredrag om black metal går ikke inn på dette spesifikt. Men en viss naturmystikk koblet til det norrøne er definitivt viktig i mye black metal, og jeg tror hun diskuterer dette til en viss grad. Generelt sett prøver vi ikke å knytte foredragene sammen i én tematikk, vi ønsker heller å gi tre vindu inn i det mangfoldet av musikalsk aktivitet som foregår i Norden i dag. Det interessante er at musikken vi diskuterer opererer gjerne med helt forskjellige perspektiver på ting som natur, nasjon og magi. Det som kan oppfattes som «magisk» for utøvere og fans av black metal, er sannsynligvis noe helt annet enn hva en joiker tenker på som magisk, som igjen er forskjellig fra Björks syn på det spirituelle i det Islandske landskapet.

Hva er worst case scenario for disse sjangrene dersom klimaet går åt skogen?
– Generelt vil jeg si at klimaproblematikken er den største utfordringen i vår tid, og det er ikke overraskende at tematikk rundt økologi, natur og klimapolitikk dukker opp i vår tids musikk, på ulike måter i ulike sjangre. Musikk, som all kunst, er en måte å fortolke verden på, og hvis klimaet går åt skogen tror jeg vi vil se nye musikalske uttrykk oppstå. Når virkeligheten er i endring, vil musikere finne nye metoder for å skape mening og verdi i kaoset. Etter hvert som verden forandres, må vi stadig fortelle historien om oss selv og vår plass på nytt, med nye lyder, og nye musikalske uttrykk. Samisk joik er en tradisjonsmusikk som springer ut av en før-industriell måte å forholde seg til naturen og dyr på. Hvis klimaendringene fortsetter, er nok dette en musikktradisjon som fort kan bli truet, i takt med at samisk reindrift og livsstil blir vanskeligere. Men det er viktig å presisere at tradisjoner er i konstant endring hele tiden, og heller enn at joiken forsvinner, er det mer sannsynlig at vi får nye utviklinger og nye varianter av joik og samiske kulturuttrykk generelt.

Er det noe konkrete hendelser/tegn i tiden som har aktualisert problemstillingen nå?

– Når det gjelder konkrete hendelser, så er mitt foredrag knyttet opp til industriell utbygging i sårbare økosystemer på Island, og særlig Kárahnjúkar-anlegget som sto ferdig i 2007, hvor mange artister (inkludert Björk og Sigur Rós) brukte musikalsk aktivisme for å protestere mot utbyggingen. Islandske artister i flere sjangre bruker musikken for å uttrykke en kulturell identitet hvor verdien av natur og landskap er sentral. Jeg kommer ikke til å snakke om alver (!), men jeg går inn på hvordan musikken bearbeider økologiske spørsmål, og hvordan slike utfordringer rett og slett skaper nye lyder.

– Stéphane’s foredrag er knyttet opp til den aktuelle ulvedebatten i Norge. Han setter Norges rovdyrforvaltning opp mot samisk joik som to forskjellige måter å tenke mennesker-rovdyr-forhold. Et viktig prinsipp i joik er at man kan joike et dyr, for eksempel synge ulvens joik, og dermed gjøre ulven til stede i sangen. Jeg er ingen ekspert på området, men kanskje Stéphane kan utdype litt?

 

Stéphane Aubinet

Stéphane Aubinet. Foto: Privat

– For min del handler det ikke spesielt om klimaendringer, men om forhold mellom mennesker og verden. Det var i utgangpunktet knyttet til ulvedebatten, men det har blitt en mindre del av foredraget.

– Å joike innebærer en annerledes måte å leve i verden, hvor grensene mellom mennesker og dyr, natur og kultur, subjekt og objekt, ikke er relevante. Når en joiker ulven, blir ulven gjort til stede. På denne måten kan man minnes om ens forhold til ulven. Man kan også bruke joik til å kommunisere med dyr fordi det ikke fungerer som et symbol, men som et direkte uttrykk av det som joikes. Når ulven joikes, blir den en del av joikerens identitet; sangeren og ulven henger sammen, slik at, ifølge joikeren Ánde Somby, det blir umulig å skade en ulv uten å skade seg selv.

– Jeg bruker kontrasten mellom ulven i joik og i rovdyrs management i Norge (ikke mellom Samene og Nordmenn) til å stimulere refleksjoner om hva det betyr å leve med ulven i Norden.

– Det er sikkert en sterk rød tråd som knytter foredragene våre  sammen (Norden, musikk, magi, natur, ontologi, landskap, mystikk, osv), men det er vanskelig å sette i ord. Kanskje er det bedre om det blir implisitt og publikum finner den på seg selv.

Nina Nielsen

Nina Nielsen. Foto: Privat

– Som Tore og Stéphane beskriver vil også min presentasjon drøfte temaene Norden, musikk, magi, natur og landskap. Jeg ser på den norske svartmetallens tradisjoner og transformasjoner i kulturell og sosial kontekst, og undersøker hvordan mytologi og ideologi kan henge sammen med musikalske uttrykk for norskhet eller det nordiske på forskjellige måter. Norsk svartmetall og innovative forgreininger av dette musikkmiljøet finnes i kanskje overraskende kontemporære arenaer (TV-serier, skjønnlitteratur, visuell kunst og lokalpolitikk) hvor de både viderefører og omdefinerer tradisjoner og folkearv.

 

I kjølvannet av foredragene vil det åpnes opp for spørsmål fra salen. Foredragsholderne håper at disse foredragene kommer til å inspirere til diskusjon rundt alle aspekt rundt nordisk musikk. Ettersom dette er en internasjonal konferanse kommer alle foredragene til å bli holdt på engelsk.

 

Facebook event: UiO:Nordic conference: session on Nordic Music

 

Sjekk også:

På jakt etter musikk fra sagaøya?

Det beste i metal A.D. 2015

Årets sanger (2015) inkludert Nile, Solefald, Mikromusic og Grave Pleasures

Tunge vintersanger inkludert Immortal. Agalloch, Summoning, Amorphis, My Dying Bride mfl.

Årets beste hardrock (2014!) inkludert Ulver, Thaw, Dawnbringer, Woods Of Desolation, At The Gates, Sólstafir mfl.

Maryland Deathfest 2015 – en fantastisk opplevelse

Metalion: The Slayer Mag Diaries

Albumanbefaling: Nernes/ Skagen – Confession

Albumanbefaling: Vallenfyre – A Fragile King

Albumanbefaling: Ulver – War of the Roses

Albumanbefaling: Sarke – Oldarhian

Angstkrieg: Intervju

Høydepunkter fra Inferno?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Abonner

Oppgi din e-postadresse for å abonnere på dette nettstedet og motta varsler om nye innlegg via e-post.

Bli med blant 64 andre abonnenter